Individuele begeleiding

Adept Zorg verzorgt individuele begeleidingen zowel binnen instellingen, als daar buiten. Hiertoe beschikken wij over een uitgebreid bestand van begeleiders die hier ruime ervaring mee hebben. Bovendien zorgen wij voor een goede match tussen de begeleider en degene die begeleiding nodig heeft.

Adept Zorg levert begeleidingen aan kinderen, jongeren en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Men kan dan denken aan mensen met gedragsstoornissen, aandoeningen uit het ASS spectrum, NAH, verstandelijke beperking, of fysieke beperkingen. De begeleiding kan een ondersteunend karakter hebben, maar kan ook tot doel hebben gedragingen en vaardigheden aan- of juist af te leren. Aan de hand van een persoonlijk zorgplan worden doelen gesteld. Deze doelen zijn specifiek toegespitst op de persoon die begeleid wordt.

Meer informatie kunt u vrijblijvend opvragen via:
info@adept-zorg.nl
of telefonisch:
033 – 258 35 19